Kurser

Kurser

Till dig som funderar på att lära dig mera hund

Falu Brukshundklubb främjar för god hundhållning och bra hunduppfostran samt verkar för att alla som vänder sig till klubben ges möjlighet till en ändamålsenlig grundutbildning av god kvalitet.


Alla hundar och hundägare är välkomna.
Våra Kurser

  

Grundkurs Valp och Unghund hundägarutbildning

Grundkursen vänder sig till hundägare som söker sig till Brukshundklubben för att lära

hunden grundläggande lydnad, vanligtvis benämns det ”allmänlydnad”.

 

Kursplan grundkurs Valp och Unghundar

 

Målgrupp:        Hundägare med hundar i ålder, valp från ca 3 – 6 månader, 
                        Unghundar och uppåt från 7 månader. 

                        Medlemskap är obligatoriskt.


Mål:               ”Allmänlydnadspasset”

 • nå grundläggande kunskap att lära hunden allmänlydnad
 • nå grundläggande kunskap om hundens skötsel
 • nå grundläggande kunskap om ansvars bestämmelser


Omfattning:     Ca 18 studietimmar teori och praktik

Deltagare:       6 - 8

Pris:                1200 kr inkl kursmaterial + medlemskap (medlemsidan) .


  Innehåll

        

Vem är hunden                

 • hundens utveckling
 • kommunikation
 • läsa hunds beteende

Relation hund–människa                                             

 • trygghet, samarbete och bestämmande
 • hur bygga upp en trygghetsbas
 • hur utveckla samarbete utifrån individuella förutsättningar
 • hur dra gränser och vägleda hunden

Kommunikation hund-människa                                 

 • hundens kropps- och ljudsignaler
 • kommunikation -relation
 • hundens attityd till samarbete

Inlärning                                                                       

 • vad innebär positiv förstärkning
 • belöning och belönings intresse
 • motivation
 • association
 • aktivitet –passivitet
 • ordkunskap och inlärning av ord

        ”sitt, ligg, fot, hit m.fl. enl. önskemål”

Hundars individuella egenskaper                                  

 • hundägarens förhållningssätt till olika egenskaper
 • Aktiveringsövningar. Hundensskötsel. Hundhållning

Organisationskunskap                                                   

 • Information omlokalklubben
 • Info om Svenska Brukshundklubben och medlemsförmåner
 • AnsvarsbestämmelserFortsättningskurs

Fortsättningskurs erbjuds de hundägare som gått valp – eller grundkurs allmänlydnad och som vill fördjupa hundens färdigheter i de grundläggande övningarna. Vanligtvis innebär det ökad störningsträningen och att träna på olika platser i samhället för att nå en stabil allmänlydnad.

Det är viktigt att hundägaren blir stimulerade och inspirerade och inte fastnar i enformig träning. 

 

Kursplan fortsättningskurs

 

Målgrupp:      Hundägare som gått valp eller grundkurs Medlemskap obligatoriskt

Mål:               Befästa hundens allmänlydnad i alla vardagliga situationer och vidare utveckla aktiveringsövningarna


Omfattning:     Ca 18 tim teori ochpraktik              

Deltagare:       6-8 personer

Pris:                1500 kr

 

Innehåll:        

Repetition utifrånbehov

Skapa stadga i beteenden och färdigheter


Störningsträning

 • vad är en störning?
 • olika typer av störningar
 • gör individuell störningslista
 • skapa alternativa beteenden

 

Inlärning fördjupning

 • motivation
 • associationer
 • positivförstärkning
 • belöning och utveckling av belöningar
 • ordkunskap

 

Hundars individuella egenskaper

 • rädsla, oro, stress,aggressivitet
 • kommunikation utifrån hundars individuella förutsättningar

 

Aktiveringsövningar

 • uppletande avföremål
 • spårarbete


Övriga Kurser


Kurs för aktivering och tävla

Parallellt med grund-, fortsättnings- och allmänlydnadskurser erbjuder klubben andra kurser som anknyter till brukshundklubbens verksamhet.


Det kan till exempel vara utbildning i:

 • kontakt och samarbete
 • klickerträning
 • rallylydnad
 • agility
 • lydnadsmoment för bruks- och lydnadsprov
 • uppletande av föremål
 • spår, sök eller rapport
 • nosework
 • specialsök
se under Kurser på gång för mer information om respektivekurs    Klicka härSaknar du någon kurs? Skicka gärna ett mail till oss och tala om vad du vill gå kurs i. Det är lättare för oss att planera kurserna om vi vet vad ni hundägare vill gå för kurs.

Skicka mailet till kurser@falubk.org

Sammankallande:

Anna Isaksson

Lotta How

Pia Elmquist

Kursansvarig:

Lotta How


Kontakt:

kurser@falubk.org