KM

KM bruks och lydnad 2020 den 1/8 

Moment

Koff

Spår 500 m, 5-slut

Direktpåsläppdöms fram till 1:a vinkeln ca 125 m

21

5

Sök 100 m, 3 figg

26

Rapport 400 m med 100 m förlängning B - A  - C

26

Budföring

Uppletande, 25*50 ruta, 4 föremål

Valfritt alt. båda momenten

4

4

Platsliggning

3 min, avstånd 30 m, 2 skott

5

Linförighet med stegförflyttning

4

Framförgående

3

Platsläggande

2

Inkallning 50 m, sittande hund

2

Kryp, 4 m

5

Metallapportering

5

Hopp

4

Poängsättning gällande lydnadsklass

De högre klasserna får startpoäng. Poängsumman läggt till resultatet innan nollkommat räknas ut.

Klass 1  - 0 p

Klass 2  - 2 p

Klass 3  - 7 p

Elitklass - 10 p

Klubb Mästerskap 2020 avgjort

Grattis 

KM Bruks har avgjorts idag i värmentack alla som orkade vara med och ett särskild STORT tack till

Stefan Ollars

som dömde alltihop.

På pallen kom som klubbmästerskare


1. Anneli Johnson och Märta

2. Britt van Reenen och Yindi

3.Heléne Renström och Katt


Även lydnads KM har avgjorts idag, de som var med hade även varit med på brukset så bra jobbat

Stefan dömde även denna klass

1. Heléne Renström och Katt

2. Britt van Reenen och Yindi

3. Tina Skyllbäck och NinoStarklasspallen från idag.

1. Helen Renström med On

2. Monika Andersson med Harris

3. Katarina Engervall med. Boxern Dyrias

( tyvärr ej med på bild )KM Agility och Rally 

kommer


1. Ebba Sjöberg Edlund & Uno 2. Kim Tigerstedt & Isa 3. Ia Edlund & Lycka


Vi vill tacka alla medlemmar för en trevlig dag!