Tävling

Tävling

Årets tävlingar


Öppet för tävlingar igen, men vi iaktar försiktighet och följer

Allmänna råd från folkhälsomyndigheten
AGILITY


VÄLKOMNA

till Falu BK´s officiella agilitytävling den 11:e november i Vassbo ridhus

 

Onsdag kväll den 11:e november inbjuder Falu BK till 2 st Hoppklass 2 lopp för alla storlekar.

 

Plats: Vassbo ridhus som ligger mellan Falun och Borlänge. Det är ett enkelt ouppvärmt ridhus utan läktare.

Domare: Pinge Ekström             Tävlingsledare: Kristina Haponen

Hinderpark: Hopphinder från Agilityshop och tunnlar med antislip och fullgrip.

Upplägg: Tävlingarna börjar kl 18.00, vi kommer inte att köra block. Max 12 personer åtgången på banvandringarna. Pris och rosett minst till placering 1-3.

Servering: Pga Covid-19 kommer vi inte att ha någon servering.

Övrigt: Pga Covid-19 kommer vi att minimera antalet personer inne i ridhuset och vi tar ej emotpublik. Vi kommer att ha olika in- och utpasseringar till och från tävlingsplanen. Det finns ingetrinnande vatten i ridhuset. Det är ont om parkering så samåk gärna. Toalett finns på VassboVandrarhem.

 

Anmälan samt betalning görs via Agida tävling, www.agilitydata.se senast 24/10.

 

Vid frågor kontakta Eva-Lena Lindström tel 070-398 25 89, e-mail:

evalenawendy@gmail.com

 

För att tävla hos oss behöver du veta följande:

 

1.11 Förarens skyldigheter

”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för agilitytävlingar samt de ytterligare anvisningar som meddelas.”…

 

    1. Ansvar

”Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang”

Tävlings sektorn


Ylva Enbäck

Sammankallande:

Lotta Sundström

Stefan Ollars

Elin Skyllbäck

Emil 

Heléne Renström

(behjälplig lydnad)


Ansvarig tävlingssekreterare:

Anna Isaksson

Kontakt:

tavlingssekreterare@falubk.org