Rallylydnad

Rallylydnad

Vi var ett gäng som redan för nästan 10 år sedan gjorde ett försök att dra igång rallyn i klubben. Vi fick kontakt, via Norge, med den Kanadensiska Rally Obidiens organisationen och fick översätta deras regler och skyltar. Det var inte långt efter att Oxi BK i Skåne tog sporten till Sverige via Danmark.  Vi spred rallyn från Falu BK till klubbar runt om i Sverige och OxiBK gjorde detsamma från sitt håll.


SBK ordnade så småningom konferenser och de första gemensamma svenska reglerna kom fram. 2011-07-01 blev rallylydnaden officiell. Vi har nu nya regler som gäller från 2014-01-01 och har börjat arbetet med regelrevideringen inför 2017-01-01.


SBK skriver:

”Rallylydnad är en sport där ”teamet” hund och förare, genomför en bana som har

designats av en rallydomare. Domaren ber teamet att starta och därefter genomför

teamet en bana med övningar utmärkta på skyltar (10-20 övningar beroende på

svårighetsgrad). Utförandet av varje övning illustreras genom bild och text på skyltar.

Bedömningen är mer generös än i traditionell lydnad.

Rallylydnad har den vanliga familjehunden i åtanke och betoningen ligger på glädje och

samarbete. Målsättningen för träningen är att träna sin hund så att den fungerar väl i

hemmiljö tillsammans med familjen likaväl som på offentliga platser eller tillsammans

med andra hundar. Teamet strävar efter smidighet och uppmärksamhet med positiv

utstrålning.

Tävlingsformen rally bjuder på variation och spänning med inslag av traditionell lydnad

och freestyle.”


Sektorn finns även på Facebook – Rallysektorn Falu BK - gruppen är öppen så det är bra att gå med om man har intresse av rallyn i klubben.

Sammankallande:

Tävlingsansvarig:

Lotta Sundström


Kontakt:

rally@falubk.org

Facebook:

Rallysektorn Falu BK