Styrelse

Styrelsen 2020

Ordförande

Lotta How 

Vice ordförande

Vakant tills vidare

Sekreterare

Gerda Sundström

Kassör

Amanda Lärkas

Ledamot

Pia Elmquist


Ledamot

Anneli Johnson


Ledamot

Veronika Hagström


Ledamot

Stefan Ollars


Suppleant

Eva Axelsson


Suppleant

Roger Henningsson


Revisor

Mats Stenmark


Revisor

Lena Nordström


RevisorsuppleantRevisorsuppleant

Tina Granqvist

Valberedning

Tina SkyllbäckKarin BerggrenSandra Lindqvist