För instruktörer

Information till Instruktörer

För ressersättning klicka -------->

IFYLLES FÖR ARVODE 


Exempel på hur du räknar ut ditt arvode!

Antal deltagare 6 x 1200kr = 7200

7200 x 0,25 = 1800kr är då ditt arvode.

HUS skickar det vidare till Studiefrämjandet som betalar ur efter skatt är dragen. Har du problem skriv i meddelandefältet så hjälper Anna dig 

Från Studiefrämjandet


Löneutbetalningsdagar 25/månad och om vi ska hinna få ut pengarna det datumet i innevarande månad så behöver jag ha underlaget senast 5 i samma månad, annars kommer det nästa månad.