Styrelse

Styrelsen 2018

Ordförande

Tina Skyllbäck

ordforande@falubk.org

Vice ordförande

Lotta How

vice.ordforande@falubk.org

Sekreterare

Gerda Sundström

sekreterare@falubk.org

Kassör

Amanda Carlström

assor@falubk.org

Ledamot

Karin Berggren

 

Ledamot

Elin Skyllbäck

 

Ledamot

Anneli Johnson

 

Suppleant

Pia Elmquist

 

Suppleant

Eva Axelson

 

 

 

 

Revisor

Mats Stenmark

 

Revisor

Lena Nordström

 

Revisorsuppleant

 

 

Revisorsuppleant

Tina Granqvist

 

 

 

 

Valberedning

Tore Karlsson

 

 

Maggan Carlson

 

 

Kicki Wikström