Styrelse

Styrelsen 2017

Ordförande

Tore Karlsson

ordforande@falubk.org

Vice ordförande

Heléne Elgemyr

vice.ordforande@falubk.org

Sekreterare

Gerda Sundström

sekreterare@falubk.org

Kassör

Eva-Lena Lindström Broberg

kassor@falubk.org

Ledamot

Lotta How

 

Ledamot

Emma Olsson

 

Ledamot

Elin Skyllback

 

Suppleant

Karin Berggren

 

Suppleant

Therese Dahlsten

 

 

 

 

Revisor

Mats Stenmark

 

Revisor

Lena Nordström

 

Revisorsuppleant

Eva Axelson

 

Revisorsuppleant

Tina Granqvist

 

 

 

 

Valberedning

Ylva Edbäck

 

 

Maggan Carlson

 

 

Kicki Wikström